Een plek om op verhaal te komen

Tsedek is een Hebreeuws woord met een rijke inhoud. Het betekent:

tot zijn recht komen,
waar zijn,
spontaan zijn,
eerlijk met zichzelf zijn
en tot een overzicht komen

gebouwSinds 1975 beoogt Tsedek een kleinschalig project te zijn, gebouwd op een intensieve, individuele benadering en gedragen door een multidisciplinair team. Ons centrum ligt in Ekeren is huiselijk en gelegen in een groene omgeving. In ons centrum kunnen een vijftiental mensen verblijven.

Mensen met diverse psychische en maatschappelijke moeilijkheden kunnen bij ons terecht. Door afstand te nemen van de eigen situatie, kan er plaats gemaakt worden om stil te staan bij jezelf en de eigen vastgelopen situatie. In dialoog met de begeleiding en met de eigen geschiedenis als achtergrond, ontstaat de mogelijkheid het persoonlijk functioneren beter te begrijpen en in beweging te brengen.

venster Binnen Tsedek is er een uitgebreid therapieaanbod voorhanden, waarbij de ervaring centraal staat. Met behulp van beelden, drama en beweging kom je bij verscheidene non-verbale therapeuten tot een verder inzicht in jezelf. Daarnaast bieden andere activiteiten de mogelijkheid tot ontspanning, zijn ze meer taakgericht of zijn ze informerend, kunnen ze een debat op gang brengen of raken aan de persoonlijke interessesfeer. Vanuit overleg met de begeleiding wordt er gestreefd naar een activiteitenprogramma op maat. Hoewel de benadering individueel is, neemt het groepsleven een belangrijke plaats in. Samen leven met elkaar kan een belangrijke oefening vormen in de ontwikkeling van het eigen parcours.
In de gesprekken met de psycholoog word je uitgenodigd tot reflectie. In de begeleiding word je geholpen om naar jezelf te kijken en tot eigen keuzes te komen. De consultaties bij de psychiater liggen in het verlengde daarvan. De individuele begeleiding op sociaal vlak gebeurt door één van de maatschappelijk assistenten. De cliënt kan zich tot hen wenden met vragen over opleiding, werk, financiën, huisvesting, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding.

Een opname neemt meestal enkele maanden in beslag. Het therapeutisch proces kan verdergezet worden in de vorm van een dagbehandeling. Dit houdt in dat je gedurende enkele maanden tot uiterlijk anderhalf jaar op een of meerdere dagen per week je behandeling kan voortzetten. Op die manier wordt de overgang van een verblijf binnen ons centrum naar de thuissituatie makkelijker overbrugbaar.