Een plek om op verhaal te komen

dramaHet uitgangspunt van inzichtgevend werken door de beeldende , bewegings- en dramatherapeuten is de vaststelling dat taal als middel van expressie en communicatie vaak tekortschiet. Bij de beeldend therapie gaat het erom dat de innerlijke belevingswereld een expressie krijgt die buiten zichzelf ligt in materialen als bijvoorbeeld verf of klei. Daardoor komt de cliënt tot de mogelijkheid om afstand te nemen van deze beleving en ze letterlijk onder ogen te zien. Het brengt de cliënt in staat om een beter zicht te krijgen op eigen moeilijkheden, maar mogelijks ook mogelijkheden.

dramaBij dans – en bewegingstherapie gaat het erom om door middel van het experimenteren en improviseren met bewegingen, nieuwe gevoelens en zijnswijzen te exploreren en dat er op die manier toegang kan gekregen worden tot gevoelens die moeilijk toegankelijk zijn. Het gaat bij creatieve therapie dans om de unieke manier van bewegen als uitdrukking van iemands persoonlijkheid. Er is sprake van impressie en gevoelsexpressie waarbij de bewegende persoon als psychische eenheid in het middelpunt staat.

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie waarin dramatische middelen worden gebruikt; improviserend spel, bewegingsexpressie, poppenspel, maar ook gedichten, verhalen, schminken en kostumering. De mogelijkheid wordt gecreëerd waar mensen hun realiteit kunnen laten zien, hun eigen subjectief beleefde realiteit. Mensen kunnen interacties trainen binnen spelsituaties, ze kunnen kijken naar hun eigen kwesties, vanuit de distantie (bijvoorbeeld door het zien van anderen). Ze kunnen opluchting vinden in het naar buiten brengen van hun eigen situatie, ze kunnen verhalen creëren waar ze zichzelf in herkennen. Tijdens het spel doe je een nieuwe ervaring op. Een ervaring die, weliswaar opgedaan werd in een spelwerkelijkheid, maar kan worden meegenomen naar de wereld van alledag, net zoals er aspecten van de 'echte' werkelijkheid een plaats kunnen krijgen in het spel. Dat is het mechanisme waar de dramatherapeut gebruik van maakt.

In sport worden zowel mentale als motorische functies aangesproken. Tevens heeft sport een voorname sociale waarde. Het is een middel om mensen te helpen bij hun communicatie en samenwerking. Het spel kan een grote invloed uitoefenen op het gedrag. Men kan zichzelf ontdekken, emoties en gevoelens worden geopenbaard. Men leert gedoseerd om te gaan met zijn energie en toch eigen grenzen verleggen. Naast de inspanning is er ook de ontspanning. Tijdens relaxatie wordt geleerd spanningen te ontladen zodat men de dagelijkse stressors beter aankan.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.