Waar kan ik terecht met suggesties of klachten?

Rechten als patiënt

In België bestaat er sinds 2002 een 'Wet betreffende de rechten van de patiënt'. Deze wet garandeert dat iedereen die gezondheidszorg krijgt meerdere rechten heeft. Zo weet je als patiënt wat je kan verwachten en weet de zorgverlener wat verwacht wordt. Dat zorgt voor een duidelijke relatie tussen beide. Een goede communicatie is een drijfveer voor kwalitatieve zorg. Deze wet onderging in februari 2024 enkele belangrijke wijzigingen.


Een goed gesprek biedt vaak soelaas

Loopt de begeleiding niet zoals je wil? Worden gemaakte afspraken niet nageleefd? Heb je een ander probleem met je verblijf of met je behandeling? Of wil je iets melden dat beter kan? Vertel het ons gerust. Mondeling of schriftelijk, het is belangrijk dat je opmerkingen tot bij ons komen, zodat we er ook iets aan kunnen doen. Bespreek het zeker met een van de teamleden of de directeur. Een goed gesprek lost soms veel op.


Neutrale ombudspersoon

Vind je het moeilijk om met de betrokken personen naar een oplossing te zoeken? Dan neem je het best contact op met de externe, neutrale ombudspersoon.

Wat kan de ombudspersoon voor je doen?

• Luisteren naar je klacht of bezorgdheid.
• Je informeren en begeleiden in de dialoog met de hulpverlener.
• Bemiddelen tussen jou en de voorziening om samen tot een oplossing te komen.

Peter De Clercq is de externe ombudspersoon voor Tsedek. Zijn contactgegevens kan je terugvinden op Peter De Clercq - OOGG.

Meer informatie over de werking van een ombudsdienst vind je op www.oogg.be.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.