Wat kost een begeleiding binnen Tsedek?

Onze organisatie is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Dat betekent dat het ziekenfonds het grootste deel van de kosten van een begeleiding op zich neemt. De persoonlijke bijdrage die je dient te betalen is afhankelijk van het sociaal statuut bij het ziekenfonds. Om uitsluitsel te krijgen over deze bijdrage, kan je contact opnemen met je ziekenfonds.

berkJe persoonlijke bijdrage is per maand ongeveer 500 EUR indien je niet in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming en 180 EUR bij verhoogde tegemoetkoming. In deze persoonlijke bijdrage zijn de meeste kosten inbegrepen. De kosten voor medicatie en de behandelingen van specialisten buiten ons centrum dienen zelf betaald te worden.