Begeleiding op sociaal vlak

Als sociale dienst willen we samen met de cliënt op pad gaan in zijn zoektocht naar antwoorden op vragen en oplossingen van sociale problemen. Hierin willen we de mogelijkheden van de cliënt respecteren.

Ons doel is om zo laagdrempelig mogelijk te werken en om een vast aanspreekpunt te bieden aan de cliënt. We stellen een vlotte en transparante communicatie met onze cliënten voorop en willen hen de ruimte en tijd bieden om hun eigen verhaal te doen. Hiervan trachten we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, mede door de combinatie van onze therapeutische en maatschappelijke taken.