Consultaties bij de psychiater

De psychiater werkt binnen Tsedek in het verlengde van de psychotherapeut. Het is zijn ambitie om in een korter tijdsbestek een betekenisvol contact aan te gaan met de cliënt en de opdracht van de therapeut waar mogelijk te ondersteunen. De psychiater is daarnaast een deskundige en verbindt zich ertoe professioneel advies te geven. Deze opdracht houdt in dat hij cliënten informeert over behandelmogelijkheden, werking van medicijnen en dergelijke, en een wederkerig gesprek mogelijk maakt over aangereikte problemen.