Gesprekken met de psycholoog

Binnen de psychotherapeutische contacten staat voorop dat de cliënt in de mogelijkheid wordt gesteld om te groeien naar een meer geïntegreerde respons op het leven. Geregeld gaat het binnen gesprekstherapie verder dan het oplossen van de klacht of het symptoom. De therapie tracht een correctieve ervaring te betekenen bij diepe, onbewuste, langbestaande persoonlijkheids- en gedragsproblemen of patronen.

Afhankelijk van de groeimogelijkheden van de cliënt wordt er veranderingsgericht / inzichtgevend gewerkt of begeleidend / ondersteunend. De therapeuten binnen Tsedek zijn psychotherapeutisch vanuit verscheiden psychologische scholen gevormd wat meer mogelijkheden geeft dat de cliënt bij de voor hem of haar meest geschikte therapeut terecht komt.